ترجمه کلمه take off

take off

“جهش کردن ،کندن ،برداشتن ،پرواز کردن هواپيما،بردن ،کم کردن ،سرکشيدن ،اداى کسى را دراوردن
بازرگانى : خيز . يکى از مراحل توسعه اقتصادى در نظريه روستو
ورزش : بلند شدن دونده از زمين
علوم نظامى : شروع به پرواز به پرواز درامدن”

خدمات ترجمه تخصصي موسسه ايران نيتيو شامل ترجمه انگليسي به فارسي، ترجمه تخصصي فارسي به انگليسي، ترجمه پيشرفته فارسي به انگليسي، ويرايش مقاله انگلیسی و ویرایش مقاله ISI به صورت نيتيو توسط ويراستاران آمريکايي و پارافريز (بازنويسي) ميباشد. براي ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه متن، ترجمه سخنراني و هرگونه متون علمي خود، هم اکنون سفارش خود را از بالاي همين صفحه بخش (سفارش با يک کليک) ثبت نماييد تا در سريعترين زمان، پيش فاکتور براي شما ايميل شود.