تابلو اعلانات

برآورد هزینه ترجمه

در این بخش میتوانید با وارد کردن تعداد کلمات مقاله یا متن خود، هزینه را مشاهده نمایید. هزینه ترجمه در رشته هایی همانند فلسفه، حقوق، پزشکی و متون خاص با ضریب افزایشی نسبت به قیمت محاسبه شده در این صفحه محاسبه میشود.

موارد خاص: تعرفه ترجمه متون در رشته هایی همانند فلسفه ۲۵ درصد، حقوق، متون هنری و تاریخی و علوم سیاسی ۲۲ درصد بیشتر و پزشکی، مدیریت، روانشناسی و متون فنی مهندسی ۱۴ درصد بیشتر از تعرفه سایر رشته ها میباشد. متون کمتر از چهارصد کلمه با تعرفه خاص محاسبه میگردد که میتوانید با استفاده از ماشین حساب زیر هزینه آن را برآورد نمایید.

لازم به ذکر است برآورد هزینه این بخش برای (ترجمه انگلیسی به فارسی)، (ترجمه فارسی به انگلیسی تخصصی)  و (ترجمه فارسی به انگلیسی پیشرفته) است. در صورتی که تعداد کلمات مقاله خود را نمیدانید و یا خدمت مورد نظر شما (ویرایش توسط ویراستاران آمریکایی) می باشد، لطفا فایل خود را از بخش (سفارش ترجمه با یک کلیک) آپلود نموده تا پیش فاکتور برای شما صادر گردد.

 

انگلیسی به فارسی
تعداد کلمات ترجمه:
زمان تحویل:
فارسی به انگلیسی تخصصی
تعداد کلمات ترجمه:
زمان تحویل:
فارسی به انگلیسی پیشرفته
تعداد کلمات ترجمه:
زمان تحویل:

 

تعداد کلمات متنزمان تحویل عادی ترجمهزمان تحویل فوری ترجمه
بین یک تا هزار کلمهیک روز کاملنصف روز
بین هزار تا دو هزار کلمهسه روز کاملیک و نیم روز
بین دو هزار تا چهارهزار کلمهپنج روز کاملدو و نیم روز
بین چهار هزار تا شش هزار کلمهشش روز کاملسه روز
بین شش هزار تا ده هزار کلمههشت روزچهار روز
بیشتر از ده هزار کلمهلطفا تماس بگیریدلطفا تماس بگیرید