سفارش با يک کليک
برآورد هزينه ترجمه

درخواست تماس با کارشناسان

Tag Archives: رفع سرقت علمی

راهنمای جامع پارافریز و بازنویسی مقالات علمی

یک مقاله علمی و آکادمیک نمی‌تواند بدون اطلاعات حاصل از آثار علمی دیگر نویسندگان، وجود داشته باشد. با این حال، مجلات علمی اغلب از محققان می خواهند که از نقل قول های مستقیم اجتناب کنند. دلیل اصلی اینکه آنها این ...

Read More »