سفارش با يک کليک
برآورد هزينه ترجمه

درخواست تماس با کارشناسان

برآورد هزینه ترجمه

در این بخش میتوانید با وارد کردن تعداد کلمات مقاله یا متن خود، هزینه را مشاهده نمایید. هزینه ترجمه در رشته هایی همانند فلسفه، حقوق، پزشکی و متون خاص با ضریب افزایشی محاسبه شده است.

نکات: لطفا پیش از ثبت سفارش و دریافت پیش فاکتور، به هیچ وجه نسبت به واریز وجه اقدام نفرمایید چون بر اساس ترافیک کاری موسسه، زمان تحویل در رشته های مختلف، متفاوت خواهد بود که این زمان به صورت دقیق، در پیش فاکتور به اطلاع شما می رسد.

لازم به ذکر است برآورد هزینه این بخش برای (ترجمه انگلیسی به فارسی)، (ترجمه فارسی به انگلیسی تخصصی)  و (ترجمه فارسی به انگلیسی پیشرفته) است. در صورتی که تعداد کلمات مقاله خود را نمیدانید و یا خدمت مورد نظر شما (ویرایش توسط ویراستاران آمریکایی) می باشد، لطفا فایل خود را از بخش (سفارش ترجمه با یک کلیک) آپلود نموده تا پیش فاکتور برای شما صادر گردد.
تعرفه خاص متون بسیار کوتاه: در متون بسیار کوتاه کمتر از ۴۰۰ کلمه، هزینه دو و نیم برابر تعرفه عادی میباشد. 
تعرفه خاص متون کوتاه: در متون کوتاه کمتر از ۸۰۰ کلمه، هزینه دو برابر تعرفه عادی میباشد. 
تعرفه خاص متون متوسط: در متون متوسط کمتر از ۱۶۰۰ کلمه، هزینه به علاوه ۷۵ درصد تعرفه عادی محاسبه میشود.
همچنین در سفارشات ترجمه انگلیسی به فارسی کمتر از ۲۰۰۰ کلمه، تعرفه ۵۰ درصد بیشتر خواهد بود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص ترجمه مقالات ISI، لطفا صفحه ترجمه مقاله را مشاهده فرمایید.

 

انگلیسی به فارسی
تعداد کلمات ترجمه:
رشته
 
فارسی به انگلیسی تخصصی
تعداد کلمات ترجمه:
رشته
 
فارسی به انگلیسی پیشرفته
تعداد کلمات ترجمه:
رشته
 

 

تعداد کلمات متن زمان تحویل عادی ترجمه زمان تحویل فوری ترجمه
بین یک تا هزار کلمه یک روز کامل نصف روز
بین هزار تا دو هزار کلمه سه روز کامل یک و نیم روز
بین دو هزار تا چهارهزار کلمه پنج روز کامل دو و نیم روز
بین چهار هزار تا شش هزار کلمه شش روز کامل سه روز
بین شش هزار تا ده هزار کلمه هشت روز چهار روز
بیشتر از ده هزار کلمه لطفا تماس بگیرید لطفا تماس بگیرید