سفارش با يک کليک
برآورد هزينه ترجمه

درخواست تماس با کارشناسان

Tag Archives: ترجمه مامایی

ترجمه تخصصی علوم پزشکی، نجات جان یک انسان

رشد سریع تعداد مقالات علمی توسط کشورهایی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست، باعث رد شدن بسیاری مقالات در مرحله اولیه داوری میشود، جایی که تنها مشکل این مقالات، ترجمه مقاله به صورت ضعیف و غیرتخصصی بوده است. در واقع حتی اگر مقالات اینچنینی، از محتوای غنی علمی برخوردار باشند، ترجمه ضعیف باعث میشود که داوران ژورنالها نتوانند محتوای اصلی را به درستی درک کنند.

Read More »